Эритме

Оригиналдуу бадам-коньяк профили менен тоңдурулган кургатылган кофе, кычкылдуулугу менен узакка созулган даам.

Даамдын күчү
Кофе Жокей GOLD

Даярдоо ыкмасы

Даярдоо ыкмасы

Көлөмү 200 мл болгон чыныга 2 кашык "Жокей GOLD" эритме кофесин колдонууну сунуштайбыз.

Чына
Ылдый баракчалаңыз