Эритме

Жумшак жана ачык даамдуу эритме сублимацияланган кофе. Ар кайсы аймактардын тандалма сортторунан жасалган кофелик бленд. Каныккан жыпар жыттар, терең жумшак даамы менен айырмаланат.

Кофе Жокей ТРИУМФ

Даярдоо ыкмасы

Даярдоо ыкмасы

Көлөмү 200 мл болгон чыныга 2 кашык «Жокей Триумф» эритме кофесин колдонууну сунуштайбыз.

Чына
Ылдый баракчалаңыз