Майдаланган

Мексикадагы жана Индиядагы арабиканын бленди. Турка үчүн Жокей жагымдуу, ширелүү, бир аз кычкыл каныккан, ачык-айкын даамга ээ. Бул сорттун өзгөчө майдаланганы туркада (джезве) даярдаганга идеалдуу айкалыш келет.

Даамдын күчү
Кууруу
θтө майда салдыруу
Кофе Жокей ДЛЯ ТУРКИ АРАБИКА

Даярдоо ыкмасы

Даярдоо ыкмасы

Чыныда, френч-прессде же түркада (джезвада) даярдаганга арналган.

Көлөмү 150 мл чыныга 2-3 чай кашык тартылган "Жокей для турки Арабика" кофени колдонууну сунуштайбыз.

Турка
Чына
Френч-пресс
Ылдый баракчалаңыз