1де 3

Бала кезден бери белгилүү, каймактын даамы менен иристердин карамель даамы.

Кофе Жокей КАРАМЕЛЬ

Даярдоо ыкмасы

Даярдоо ыкмасы

«Жокей 3 в 1 Карамель» баштыкчасынын ичиндегизин чыныга салып, 150 мл ысык суу кошуңуз. Ырахаттаныңыз!

Температурасы 100°С сууну колдонууну сунуштайбыз.

Чына
Ылдый баракчалаңыз