1де 3

Жыпар жыттуу кофенин,канттын жана каймактын классикалык айкалышы. Жокей Классический 1де 3 жумшак, балансталган даамга ээ.

Кофе Жокей КЛАССИЧЕСКИЙ

Даярдоо ыкмасы

Даярдоо ыкмасы

«Жокей 3 в 1 Классический» баштыкчасынын ичиндегизин чыныга салып, 150 мл ысык суу кошуңуз. Ырахаттаныңыз!

Температурасы 100°С сууну колдонууну сунуштайбыз.

Чына
Ылдый баракчалаңыз