1де 3

Жокей Латте — нукура латтенин назик сүт даамы.

Кофе Жокей LATTE МЯГКИЙ

Даярдоо ыкмасы

Даярдоо ыкмасы

«Жокей 3 в 1» баштыкчасынын ичиндегизин чыныга салып, 150 мл ысык суу кошуңуз. Ырахаттаныңыз!

Температурасы 100°С сууну колдонууну сунуштайбыз.

Чына
Ылдый баракчалаңыз